Fakta om operativsystem

Ett operativsystem är en mjukvara som fungerar som gränssnitt mellan datorns hårdvara (maskinvara) och användaren. Operativsystemet hanterar alla basala funktioner och gör dem begripliga för användaren, utgör en grund för att starta och köra olika applikationer (program) på datorn samt fördelar systemresurser på lämpligt sätt. Exempel på vanliga operativsystem är MS Windows, Mac OS, Solaris, och […]
Fortsätt läs…