Fakta om Jesus Kristus

Den historiska personen Jesus som kallas Kristus levde ca 7-4 f. Kr. till april 33 e. Kr. Han kallas även Jesus från Nasaret eftersom han växte upp i staden Nasaret i Galileen.

Jesus Kristus är grundaren av och centralgestalten i kristendomen. Enligt bibelns evangelier är han Guds son och judarnas Messias. Kristus är ett grekiskt ord som betyder den smorde, alltså detsamma som hebreiskans Messias. Fortsätt läs…

 

Fakta om Messias

Messias är för judarna den gestalt som profeterna förutsagt som frälsare och konung. Svenskans Messias kommer från hebreiskans Messias, Mašíah, och betyder den smorde.

I judarnas heliga skrift Tanakh, som återfinns i bibeln som Gamla Testamentet, berättas att man insatte människor i tre olika ämbeten genom att de smordes med olja. Dessa tre ämbeten var prästens, profetens och konungens. Fortsätt läs…

 

Fakta om majbrasa och Valborgsmässoafton

Det finns flera teorier kring varför vi firar Valborgsmässoafton i Sverige. Namnet på högtiden kommer från en tysk abbedissa från 1700-talet som hette Walburg och som senare helgonförklarades. Helgonet Valborg har namnsdag den första maj.

Majbrasa har tänts sedan 1700-talet och deras uppgift har främst varit att hålla boskapen trygg från rovdjur. Fortsätt läs…

 

Fakta om WHOIS

WHOIS är både en benämning för databaser som innehåller information om domännamn och IP-adresser, samt benämning på söktjänster som möjliggör sökning efter informationen i dessa databaser. Den information som visas i WHOIS beror på vilken toppdomän domännamnet ligger under. För de flesta domännamn visas Fortsätt läs…

 

Fakta om Mars, amiralskeppet

Amiralskeppet Mars var ett svenskt örlogsskepp (krigsskepp) som även kallades Makalös och Jutehataren. Mars sjösattes 1563 och sjönk i strid under det nordiska sjuårskriget i slaget vid Ölands norra udde maj 1564.  Skeppet var troligen världens största dessa år, med en köllängd på 40 meter (Regalskeppet Vasa har en köllängd på 41 meter) och total längd på ca 70 meter. Mars vägde ca 50% mer än Vasa och var bestyckat med hela 173 kanoner, mot Vasas 64. Besättningen var mellan 600-700 man, varav ca 350 var båtsmän, resten knektar. Fortsätt läs…

 

Fakta om Linux

Linux är kärnan i operativsystemet GNU/Linux. I likhet med andra operativsystem (Windows, Mac OS, Solaris) är dess funktion att hantera kommunikationen mellan datorn och dess användare. GNU/Linux finns i många versioner, så kallade distributioner, där Ubuntu är en av de mest välkända. Fortsätt läs…

 

Fakta om Franciskus av Assisi

Franciskus av Assisi (1182-1226) hette egentligen Giovanni. Han mamma var fransyska, hans pappa hade handelsutbyte med Frankrike, och lille Giovanni själv älskade franska trubadurer. Därför kallades han snart Francesco – ”den lille fransmannen” – av invånarna i Assisi. På svenska kallar vi honom Franciskus, eller den helige Franciskus. Fortsätt läs…

 

Fakta om operativsystem

Ett operativsystem är en mjukvara som fungerar som gränssnitt mellan datorns hårdvara (maskinvara) och användaren. Operativsystemet hanterar alla basala funktioner och gör dem begripliga för användaren, utgör en grund för att starta och köra olika applikationer (program) på datorn samt fördelar systemresurser på lämpligt sätt.

Exempel på vanliga operativsystem är MS Windows, Mac OS, Solaris, och GNU/Linux.

 

Fakta om svarta hål

Svarta hål är egentligen ”döda” stjärnor. Efter att stjärnor bildats i en nebulosa brinner de i miljoner år, för att sedan ”dö” på olika sätt. Om stjärnan väger mindre än 1.4 solmassor (en solmassa är massan av vår sol) blir den en vit dvärg när den dör. Om den väger mer än 1.4 solmassor finns två alternativ. Stjärnan kan bli en stabil neuronstjärna, som inte är så intressant för oss. Om den däremot har för hög gravitation för att klara av att hålla sig själv uppe, omvandlas den till ett svart hål — den suger in sig själv tills inget blir kvar. Fortsätt läs…