Fakta om retreater

Retreater är dagar där man stannar upp och drar sig undan från vardagens press, ofta till en enskild plats, för att i stillhet och reflektion söka sig inåt, lyssna till sin invärtes människa och få andlig vägledning. Retreater kan också fokusera på att ge självkännedom och hjälpa till en nyorientering genom steg till ett mer harmoniskt och balanserat liv i frid med tillvaron.

Benämningen retreat kan också avse själva platsen dit man drar sig undan, t. ex. en retreatgård.

Den klassiska retreaten

Kyrkofäderna rekommenderade de troende att regelbundet dra sig undan några dagar. Denna praxis blev mer utvecklad genom Ignatius av Loyola. I sin bok ”Andliga övningar” ger Ignatius en vägledning som har inspirerat till kristna retreater genom århundradena, och Jesuitordern, grundad av Ignatius, var den första ordern där retreater blev obligatoriska. Ignatius rekommenderar en 30-dagars retreat för den som vill viga sig åt att tjäna Gud, och därefter årligen återkommande 8-dagars retreater. Franciskus av Assisi och hans gelikar drog sig då och då undan för retreat i speciella retreatgårdar där man ägnade sig åt bön och askes.

En fransk jesuit vid namn Père Henry var en pionjär när det gäller retreater för vanligt folk. När han startade retreater för arbetande män 1882 spred sig trenden över hela Europa och 1908 räknade man 234 retreater enbart i Belgien, med inte mindre än 10.253 deltagare. Sedan 1890 har minst 100.000 från arbetarklassen och 25.000 affärsmän deltagit i retreater, bara i Belgien. I ett enda hus i Frankrike har mer än 30,500 män genomgått en retreat de senaste 25 åren.

Den klassiska retreaten är en tyst retreat. Tystnaden bryts endast av gemensam bön och sång, och ger en kravlös miljö där det är lättare att lyssna inåt och uppåt. Du får möjlighet att följa dina tankar utan att bli avbruten som så ofta annars sker. Tystnaden är ett medel, inte ett mål.

Retreatrörelsen i Sverige

Fler och fler upptäcker retreaten även i Sverige. S:t Davidsgården i Rättvik har haft stor betydelse för framväxten av den retreatrörelse som nu finns representerad i de flesta kristna samfund. Retreatgårdarna har ofta en allkyrklig profil med stor öppenhet för ekumenik och enhet bland olika trosinriktningar. Retreatmiljön uppskattas även av icke troende då tystnaden eliminerar sådant som kan kännas främmande för den som normalt inte känner sig hemma i kyrkomiljö.

Retreat, retreater och retreatgård översätts populärt till svenskans reträtt, reträtter och reträttgård.

Länkar:

  • Lista med retreater
  • Svenska retreatgårdar

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *