Fakta om Livets Ord

Livets Ord är en kristen kyrka i Uppsala. Församlingen Livets Ord är en del av den svenska trosrörelsen, en karismatisk rörelse som i Sverige har rötter bl. a. inom Jesusrörelsen, Svenska Kyrkan och Metodistkyrkan. Församlingen som idag har cirka 3000 medlemmar startades 1983 av Ulf Ekman, tidigare präst i Svenska Kyrkan. Sedan 2013 är Joakim Lundqvist pastor i församlingen.

Livets Ord

Livets Ords kyrka i Uppsala

Livets Ords kyrkolokal är med sina drygt 5000 sittplatser Uppsalas största samlings- och konsertlokal. Livets Ords kyrka är också en av Uppsalas största turistattraktioner, främst genom sina stora konferenser. Den årliga Europakonferensen i juli brukar locka mellan 12-15 000 besökare från hela världen.

Livets Ord är internationellt kända för sitt omfattande missionsarbete. Livets Ords dotterförsamlingar i före detta sovjetunionen har sammanlagt mer än 200 000 medlemmar. Livets Ord har tryckt och distribuerat mer än 6 miljoner böcker på 50 språk. Läsåret 2011-2012 bedrev man bibelskoleverksamhet i 14 länder.

Över 10 000 elever har gått på Livets Ords bibelskola i Uppsala och tillsammans med Livets Ords internationella bibelskolor så har 27 837 elever (2014) genomgått minst ett år av träning i samma koncept.

Livets Ord driver kristen grundskola med ca 650 elever och en kristen gymnasieskola med drygt 100 elever.

Kontroversiella drag

Livets Ord har ofta uppfattats som kontroversiella. Församlingen uppmärksammades i Aktuellt 1985 när Ulf Ekman predikade ”vad vi behöver i det här landet är ett politiskt regimskifte, vad vi behöver är en ny regering!” Man startade kristen grundskola under en tid då ingen annan i Sverige gjorde det. Man vann många sympatisörer från andra samfund och hade en stark tillväxt i en tid när många andra kyrkors medlemsantal minskade. Man proklamerade frimodigt en radikal bibeltro under en tid när talet om Gud var lågmält i det offentliga rummet i Sverige. Livets Ord har beskyllts för att i sin förkunnelse skuldbelägga sjuka, ett påstående som verkar vara svårt att belägga.

Sektanklagelser

Livets Ord har, speciellt i media, men tidvis även bland andra kyrkor, anklagats för att vara en sekt. Det får anses svårt att idag hävda en sådan hållning när Livets Ord sedan 2006 är medlem i Uppsala Kristna Råd och har goda relationer med många andra kristna samfund. Pastor Joakim Lundqvist anlitas ofta som talare i andra samfunds konferenser och framstående ledare i andra samfund har predikat i Livets Ords kyrka.

Den 24 mars 2010 offentliggjorde Pingströrelsen och Livets Ord en gemensam skrivning där man deklarerade att man ”känner stor gemenskap och enhet på Bibelns grund i de stora och grundläggande frågorna som rör Guds Rikes framväxt”.

Verksamhetsform

Livets Ord drivs i stiftelseform. Anledningen till att man valde stiftelseformen var att i en stiftelse går det inte att ändra ändamålsparagrafen, vilket man kan i en förening. ”Det var ett sätt att säkra inriktningen” har man sagt.

Ekonomi

Trots hård granskning från media har det aldrig hittats några belägg för de ekonomiska oegentligheter som meningsmotståndare anklagat Livets Ord för. Livets Ord anlitar revisionsbyrån KPMG för oberoende granskning av ekonomin och ekonomisk redovisning finns att hämta ut från Länsstyrelsen i Uppsala Län (Stiftelsen Livets Ord, org.nr 817602-1106).

Stiftelsen Livets Ord har 90-konto, vilket betyder att stiftelsen kontinuerligt granskas av Svensk Insamlingskontroll som bevakar givarnas intressen vid penninginsamlingar. ”90-kontot … är för givaren en bekräftelse på att insamlingen sköts på ett etiskt och ansvarsfullt sätt och att pengarna går till ändamålet”, säger SFI.

Organisation i korthet

Församlingen har 11 pastorer med olika ansvarsområden. De drygt 200 anställda (skolorna inräknat) är indelade ca 20 avdelningar med varsin avdelningschef. En styrelse bestående av sju ledamöter (enligt Årsredovisning 2013/2014) fattar övergripande policybeslut. Styrelsens ordförande är Jan Blom.

Länkar:

4 kommentarer om “Fakta om Livets Ord

  1. Nej. Församlingar med namnet Livets Ord har endast funnits i Uppsala, Oskarshamn, Göteborg och Jönköping.

  2. Varför dämpas sektanklagelsen när de har goda relationer med bland annat Uppsala kristna råd och andra kristna samfund?

  3. Man brukar säga att en sekt per definition är sluten, att man inte har gemenskap med andra liknande grupperingar.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *