Fakta om Jesus Kristus

Den historiska personen Jesus som kallas Kristus levde ca 7-4 f. Kr. till april 33 e. Kr. Han kallas även Jesus från Nasaret eftersom han växte upp i staden Nasaret i Galileen.

Jesus Kristus är grundaren av och centralgestalten i kristendomen. Enligt bibelns evangelier är han Guds son och judarnas Messias. Kristus är ett grekiskt ord som betyder den smorde, alltså detsamma som hebreiskans Messias.

Jesus målad av Rembrandt

Jesus målad av Rembrandt med en judisk modell som förebild

När Nya Testamentet kallar honom Kristus så refereras alltså till de judiska profetior som talar om att ett barn ska födas av en judisk jungfru i Betlehem. På hans axlar ska ett nytt kungarike vila. Han ska vara präst, profet och kung över Israel och hans rike ska inte ha någon ände.

Jesu födelse anges av forskare till någonstans mellan år 6-4 f. Kr. De källor som berättar om hans liv är följande:

Att Jesus från Nasaret inte skulle vara en historisk person är det få forskare som vidhåller. Ett fåtal forskare menar att Jesus skulle vara en myt, men detta avfärdas av de flesta forskare eftersom det anses vara alltför osannolikt att en sådan myt skulle ha uppstått. Ingen har kunnat bevisa att Jesus inte skulle ha existerat, och skulle man påstå att Jesus inte har existerat eftersom man inte hittat arkeologiska bevis på detta är inte hållbart, eftersom man då skulle förneka väldigt många historiska personers existens.

Fakta om religioners tro om Jesus

Jesus i judendomen

Jesus betraktas av judendomen som en historisk person och en rabbin, men han har ingen religiös innebörd, och många av hans anspråk anses kätterska.

Jesus i kristendomen

I kristendomen är Jesus en del av treenigheten. Han är Gud kommen i köttet, född av en jungfru. Han är uppfyllelsen av Gamla Testamentets profetior om Messias och Immanuel (Jesaja 7:14), som betyder Gud med oss.

Kristna tror att Jesus kom för att visa oss vem Gud är, för att visa oss vad en sann människa ska vara, och för att dö för mänsklighetens synder. När Jesus dog, var det för att ta vårt straff på sig (Jesaja 53:5), för att vi skulle bli frikända och få frid med Gud.

Enligt Nya Testamentet uppstod Jesus från döden efter tre dagar. Detta anses av många som ett starkt argument för att apostlarna inte hittade på en myt. Ville man vara trovärdig så skulle man inte påstå något så omöjligt. Men apostlarna var redo att dö för det vittnesbördet. Tron på uppståndelsen är central för kristendomen och aposteln Paulus säger att utan uppståndelsen är religionen tom och meningslös (1 Korintierbrevet 15:16).

Enligt kristendomen ska Jesus komma tillbaka och döma levande och döda och hämta de troende till sitt eviga rike.

Jesus i Islam

I Islam är Jesus (Isa) en av de viktigaste profeterna. Man tror på bebådelsen, jungrufödseln och himmelsfärden. Men bibelns påstående att Jesus skulle vara Guds son förkastas starkt. Muslimer tror inte heller att Jesus dog på korset eller att han skulle ha dött för våra synder.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *