Fakta om Franciskus av Assisi

Franciskus av Assisi (1182-1226) hette egentligen Giovanni. Han mamma var fransyska, hans pappa hade handelsutbyte med Frankrike, och lille Giovanni själv älskade franska trubadurer. Därför kallades han snart Francesco – ”den lille fransmannen” – av invånarna i Assisi. På svenska kallar vi honom Franciskus, eller den helige Franciskus.

Franciskus föräldrar var rika. Pappan var tyghandlare och mamman var adlig. Men Franciskus erfor en djup andlig upplevelse som gjorde att han omfamnade ett liv i självvald fattigdom. Det sägs om honom att hans vänner en dag lade märke till att Franciskus var så oerhört glad.

”Varför är du så glad?” frågade de honom.

”Därför att jag har gift mig.”

”Med vem har du gift dig?”

”Med fru Fattigdom!”

Därefter gav Franciskus bort allt han hade. När hans föräldrar gav honom mer så gav han omedelbart bort det med. Iklädd bara trasor, ägnade han sig åt att prisa fattigdomens skönhet och gladde sig åt naturens skönhet och harmoni, när han inte arbetade med att renovera något övergivet kapell.

Franciskus av Assisi

Franciskus berördes av Gud i naturen, talade med fåglarna och välsignade dem

Franciskus pappa satte honom i en källare och vände sig till myndigheterna. Biskopen beslöt slutligen att, om Franciskus inte var villig att handskas vist med familjens tillgångar, så måste han ge upp sin arvsrätt. Efter att ha tagit emot domslutet, gav Franciskus upp sin arvsrätt, gick till sin pappa och gav honom de kläder han hade på sig, varefter han gick naken in i skogen och levde som en eremit.

När Franciskus var 27 år (1209) hörde han någon läsa ur Matteusevangeliet 10:7-10, där Jesus sänder sina lärjungar att predika och anmanar dem att inte ta med sig guld eller silver. Innan dess hade Franciskus bara intresserat sig för självvald fattigdom och den glädje detta gav honom. Nu såg han ett samband mellan fattigdom och predikande. Han plats var inte längre den tysta ensamheten, utan i stadens larm, varhelst det fanns människor, predikande för dem, hjälpande de fattiga och sjuka. Från denna stund var självvald fattigdom inte bara en väg till självdiciplin, utan ännu mera ett sätt att identifiera sig med de fattiga och nödlidande.

Franciskus lämnade sin retreat och återvände till Assisi för att predika och möta sina gamla vänners hån och spe. När han efter en tid samlat en liten grupp anhängare runt sina ordensregler, Regula bullata, begav han sig år 1210 till Rom för att be påven om tillåtelse att starta en ny orden . Påve Innocentius III, som var en av de visare påvarna, var först inte så förtsjust i att bevilja Franciskus hemställan, men efter att ha prövat honom, gav han till slut med sig.

Franciskus återvände till Assisi för att fortsätta sitt arbete, nu med påvens tillstånd. Benediktinorden överlät år 1211 sitt kapell i Portiuncula till den nya orden, en plats dit Franciskus ofta dragit sig undan för retreat. 1212 gör Franciskus sin första missionsresa som slutar med skeppsbrott i Slavonien.

Vid denna tid flockas människor runt Franciskus nya orden som år 1216 kallas ”de små bröderna” eller Mindrebröderna (Friars Minor). År 1217 kommer de första franciskanska missionärerna till Frankrike, Tyskland och Ungern. 1219 sänder Franciskus missionärer till Maroko medan han  själv åker till Egypten.

År 1220 överlämnar Franciskus ledarskapet av Franciskanerorden till Pietro Cattani. Franciskus dör den 3 oktober 1226 och blir helgoförklarad redan 1228. Redan under Franciskus levnad uppgår antalet franciskanerbröder till fem tusen.

När Jorge Mario Bergoglio valdes till påve 2013 antog han Franciskus som påvenamn till Franciskus av Assisis ära.

Länkar:

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *