Fakta om begravningar

En begravning är en ceremoni för att ta avsked av en människa som avlidit.

Vanligast i Sverige är den kyrkliga begravningen, men begravningar kan även ske på andra sätt. Dock inte hur som helst. Vissa delar är strikt reglerade av begravningslagen, exempelvis var gravsättning får ske.

Fakta om begravningar

Sektioner (länkbara resurser):

Begravningslagen

Begravningar regleras av Begravningslagen (SFS 1990:1144). Lagen reglerar inte hur begravningsceremonin ska gå till, men däremot hur den avlidnes stoft (kropp) ska hanteras. I Sverige tillåts antingen jordbegravning (ca 30 % av begravningarna) eller kremering med urnnedsättning (ca 68 % av begravningarna). Stoftet ska begravas inom en månad efter dödsfallet och gravsättning ska ske på en begravningsplats som begravningshuvudmannen tillhandahåller. Om den avlidne kremerats så ska askan gravsättas (urnnedsättning) på anvisad gravplats. Vill man strö ut askan någon annanstans så måste man ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen. Reglerna för hur förflyttning av stoft och aska ska ske är mycket restriktiva.

Begravningsavgiften

Alla som är folkbokförda i Sverige betalar begravningsavgift via skattsedeln. Begravningsavgiften betalas till den som är huvudman för begravningsverksamheten där man är folkbokförd (oftast Svenska kyrkan). Avgiften täcker vissa kostnader för begravningen. Exempelvis så måste begravningshuvudmannen tillhandahålla:

  • lokal för förvaring (bårhus)
  • lokal för visning (bisättningsrum)
  • lokal för begravningsceremoni, även utan religiösa symboler
  • kremering
  • gravplats i 25 år
  • transport från bårhus eller bisättningsrum till platsen för begravningscermonin

Ovanstående betalas alltså av begravningsavgiften som du redan betalt via skattsedeln.

Andra begravningskostnader

Kostnader som tillkommer för en begravning och som dödsboet måste betala eller ordna är:

Begravningsceremonin

Man måste inte ha någon speciell begravningsceremoni. De flesta väljer ändå att följa en tradition, vilket kan vara vilsamt både för de närmast sörjande och andra gäster då det inger en viss trygghet att veta ungefär vad som kommer att ske.

Om begravningsceremonin kommer att avvika från det traditionella så kan det vara klokt att ange detta i dödsannonsen, exempelvis lämplig klädsel om ceremonin ska ske i skogen. Om inget annat anges så får man räkna med att gästerna kommer finklädda och har med sig en handbukett eller skickar en begravningsbukett eller krans.

Kristen begravning

Ungefär 75 % av svenskarna begravs enligt Svenska kyrkans ordning. Ordningen följer en tradition som de flesta svenskar känner sig hemma med. Den har utrymme för kompletteringar enligt den avlidnes eller anhörigas önskemål. Kyrkor i andra samfund anordnar också begravningar där ceremonin liknar begravning enligt Svenska kyrkans ordning, med inslag som bibelläsning, psalmsång, griftetal, bön, överlåtelse (tidigare: jordfästning) och defilering (avsked). Man kan välja att avsluta ceremonin i kapellet eller följa med kistan till gravsättning. Om man inkluderar gravsättning i begravningsceremonin så är det vanligen där tillfälle ges till personligt avsked (defilering). Om man väljer att gå fram för defilering så har man vanligen med sig en liten handblomma som man lämnar på kistan (om defileringen sker i kapellet) eller lägger i graven (om defilering sker vid gravsättning).

Begravning med gravsättning

Kristen begravning med gravsättning

Muslimsk begravning

Muslimsk begravningstradition skiljer sig från den kristna. Traditionen är att man först samlas hemma hos den avlidnes familj och ber Allah om barmhärtighet över den avlidne. Sedan vill man snabbt begrava kroppen, efter en speciell tvagning och svepning i två rena bomullstyger. I Sverige är det i praktiken omöjligt att få till en snabb begravning eftersom man måste skaffa ett gravsättningsintyg från Skatteverket innan begravning får ske, vilket tar ett par dagar. Muslimer vill helst inte använda kista, men då begravningslagen i Sverige föreskriver kista så används en enkel sådan med hål i. Strax innan stoftet nedsänks i graven (muslimsk sed tillåter inte kremering) så ska begravningsbönen Salat al-Janaaza bedjas kollektivt.

För en muslim är utformandet av gravplatsen väldigt viktig. Man vill inte att någon annan skall vara begravd på platsen tidigare, och gravplatsen får inte beträdas, eftersom koranen säger:

”Var och en, som finnes på henne, skall förgås; men din Herres ansikte förbliver beståndande i härlighet och ära.” (55:26-27)

Därför märker man ut gravplatsen ovan jord. Gravplatsen skall vara enkel och dekoreras inte annat än möjligen av en enkel blomma.

Borgerlig begravning

Ungefär var tionde begravning i Sverige är borgerlig. Borgerlig begravning innebär att man väljer en begravningsceremoni som är skild från Svenska Kyrkans ordning. Vem som helst har rätt att begära borgerlig begravning och begravningshuvudmannen (i de flesta fall Svenska Kyrkan) är skyldig att tillhandahålla en lokal utan religiösa symboler för begravningsceremonin. Du har rätt att ha begravningen på annan plats men får då betala hyran själv. Vem som helst kan förrätta en borgerlig begravning och ceremonin kan se ut hur som helst. Det finns inga särskilda begravningsplatser för borgerlig begravning utan stoftet begravs på den gravplats som tillhandahålls av begravningshuvudmannen.

Minnesstund

Ofta har man en minnestund efter begravningsceremonin. Om man har en offentlig gravsättning i samband med begravningsceremonin så har man normalt minnesstunden efter detta. Det kan vara bra att i dödsannonsen be gästerna om anmälan till minnesstunden om man vill bjuda på fika eller mat. Vid minnestunden ges ofta tillfälle att hålla tal eller på annat sätt dela minnen tillsammans.

Begravningsdekorationer

Vid begravningsceremonin är det vanligt att man dekorerar med blommor för att bidra till ett vackert minne. Begravningsblommorna utgörs dels av kistdekorationer, som ordnats av de närmast anhöriga eller dödsboet, dels av begravningskransar och begravningsbuketter som skickats av släkt, vänner eller arbetskamrater. Ibland väljer de anhöriga att dekorera med ett foto av den avlidne och kanske någon sak som påminner om den avlidnes intressen eller personlighet. Begravningsblommor kan beställas via begravningsbyrån eller en florist, som ofta hjälper till med att leverera blommorna på rätt sätt till begravningen.

Exempel på begravningsdekorationer

Exempel på begravningsdekorationer med kistdekoration, kransar och begravningsblommor

Gravskötsel

Gravskötsel ingår inte i begravningsavgiften. Anhöriga får antingen sköta graven själva eller köpa tjänsten, oftast av kyrkogårdsförvaltningen. Det som kräver skötsel är gravstenen, gräset runt omkring och eventuella gravdekorationer. Gravstenen påverkas av väder och luftföroreningar och behöver bli rengjord var tredje eller fjärde månad. Om du planterar blommor på graven så fråga efter blommor som står sig länge beroende på årstiden. Det är även vanligt att man dekorerar graven med någon form av ljuslykta. Att sköta om graven är ett fint sätt att avsätta en stund för att vårda minnet av den du sörjer.

Här är en fem minuter lång videofilm som sammanfattar de olika valen du har att tänka på inför en begravning:

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *