Fakta om Black Friday

Black Friday infaller den fjärde fredagen i november, eller dagen efter Thanksgiving. I USA är Black Friday den största handelsdagen, även om Cyber Monday börjar knappa in. Benämningen Black Friday kommer från den trafiksituation som kommer efter att amerikanarna har firat Thanksgiving.
Fortsätt läs…

 

Fakta om advent

Advent är en högtid som i första hand firas i länder med kristen tradition. Ordet advent kommer av latinets adventus som betyder ankomst. Advent var ursprungligen en fasteperiod som kallades julfastan. Syftet med julfastan var att man skulle förbereda sig för Herrens ankomst, julen. Benämningen advent började användas vid 1000-talet.
Fortsätt läs…

 

Fakta om julen

Julen är en högtid som firas i de allra flesta av världens länder. Julen firas till minne av Jesus födelse, även om ordet jul fanns innan Sverige kristnades. Ordet jul är av mycket gammalt germanskt ursprung. Redan omkring år 900 förekommer ordet jul i en hyllning till Harald Hårfager, där någon sägs ”dricka jul”.
Fortsätt läs…

 

Fakta om Jesus födelse

Personen som kallas Jesus Kristus föddes under kung Herodes den Stores regeringstid. Eftersom Herodes den Store dog år 4 före vår tideräknings början, alltså 4 f. Kr, så måste Jesus ha fötts innan detta år. Lukasevangeliet berättar att Jesus föddes i nära samband med den första skattskrivningen. Den hölls år 6 f. Kr. Alltså föddes […]
Fortsätt läs…

 

Fakta om Duchenne-leende

Termen Duchenne-leende härrör från neurologen Guillaume Duchenne, som forskade på ansiktsuttryckens psykologi. Duchenne påvisade att ett leende där mungiporna dras upp och musklerna kring ögonen aktiveras så att det bildas skrattrynkor runt ögonen, är ett äkta och oförställt leende, som är kopplat till autentiska upplevelser av glädje och välbefinnande.
Fortsätt läs…

 

Fakta om saxofoner

Saxofonen är ett träblåsinstrument, trots att dess kropp är byggd i metall (vanligen mässing, koppar eller silver). Anledningen att saxofonen klassas som träblås, är att tonen bildas när ett rörblad i trä vibrerar i saxofonens munstycke, i likhet med tonen hos klarinett, fagott och oboe. Saxofonen karaktäriseras av sin s-böjda form och stora möjligheter att […]
Fortsätt läs…