Kyrkoåret kan sägas vara en slags studieplan för bibeln där man går igenom de viktigaste händelserna på ett kronologiskt och pedagogiskt sätt. I grova drag kan man indela kyrkoåret i följande delar: Fortsätt läs…

Fakta om advent

Advent är en högtid som i första hand firas i länder med kristen tradition. Ordet advent kommer av latinets adventus som betyder ankomst.

Advent var ursprungligen en fasteperiod som kallades julfastan. Syftet med julfastan var att man skulle förbereda sig för Herrens ankomst, julen. Benämningen advent började användas vid 1000-talet. Fortsätt läs…

 

Fakta om Jesus födelse

Personen som kallas Jesus Kristus föddes under kung Herodes den Stores regeringstid. Eftersom Herodes den Store dog år 4 före vår tideräknings början, alltså 4 f. Kr, så måste Jesus ha fötts innan detta år. Lukasevangeliet berättar att Jesus föddes i nära samband med den första skattskrivningen. Den hölls år 6 f. Kr. Alltså föddes Jesus någonstans mellan år 6-4 f. Kr. Fortsätt läs…

 

Fakta om Duchenne-leende

Termen Duchenne-leende härrör från neurologen Guillaume Duchenne, som forskade på ansiktsuttryckens psykologi.

Duchenne påvisade att ett leende där mungiporna dras upp och musklerna kring ögonen aktiveras så att det bildas skrattrynkor runt ögonen, är ett äkta och oförställt leende, som är kopplat till autentiska upplevelser av glädje och välbefinnande. Fortsätt läs…

 

Fakta om saxofoner

Saxofonen är ett träblåsinstrument, trots att dess kropp är byggd i metall (vanligen mässing, koppar eller silver). Anledningen att saxofonen klassas som träblås, är att tonen bildas när ett rörblad i trä vibrerar i saxofonens munstycke, i likhet med tonen hos klarinett, fagott och oboe. Saxofonen karaktäriseras av sin s-böjda form och stora möjligheter att skapa variationer av klanger, uttryck och uttänjda glissando. Fortsätt läs…